werkwijze

werkwijze tuinarchitect

FASE ONTWERP

Vrijblijvend gesprek

In een eerste gesprek bespreken we uw wensen en verwachtingen. We bekijken niet alleen de bestaande situatie van uw tuin maar ook de stijl van de woning en de omgeving worden in rekening gebracht bij het voorontwerp. De nieuw aangelegde tuin moet immers passen bij uw leefwijze. Nadien wordt vrijblijvend een offerte opgestuurd. 

Voorstudie & opmeting

Wanneer de overeenkomst is afgesloten, wordt de bestaande toestand opgemeten en in kaart gebracht. Dit inventarisatieplan dient als basis voor het ontwerp. Indien nodig, wordt een bodemanalyse en hoogtemeting uitgevoerd door een gespecialiseerde firma.

Voorontwerp, sfeerbeelden en visualisatie

Het voorontwerp samen met enkele sfeerbeelden geven een eerste idee van de ruimtelijke indeling van de tuin. Functionaliteit, esthetiek en harmonie vormen de basis van het ontwerp waarbij de verhouding tussen beplanting en verharding in evenwicht is.
In deze fase worden de planten onderverdeeld in grote groepen: bodembedekkers, vaste planten, struiken… De sfeerbeelden tonen een sfeer van de beplanting en enkele materialen. Daarnaast geven visualisaties een waarheidsgetrouwe voorstelling van hoe de tuin eruit kan zien. Uiteraard kunnen er nog aanpassingen gemaakt worden. 

Definitief tuinontwerp & plantenfiches

In deze fase krijgt het ontwerp zijn uiteindelijke vorm. Op het gedetailleerd plan worden o.a. de materiaal- en plantenkeuze, het legpatroon van de verharding, de afboording en afwatering vastgelegd. De plantenfiches tonen een foto en enkele kenmerken zoals o.a. bloei, kleur, standplaats,…

Beplantingsplan & plantenlijst

Het beplantingsplan bevat de inplanting van alle planten. Met dit plan kan alles op een correcte manier uitgezet worden. Via de plantenlijst vind je alle details terug: zoals soort, aantal, maat,… 

FASE UITVOERING

Uitvoeringsdossier

Het uitvoeringsdossier bestaat, samen met het beplantingsplan en de plantenlijst, uit de meetstaat verhardings- en beplantingswerken, het matenplan en de offerte-aanvraag.

  • Meetstaten & matenplan
    De meetstaat is een technische omschrijving van de werken en geeft richtlijnen voor de uitvoering. O.a. exacte materiaalkeuze, kleur, afmetingen, funderingen,… staan hierin vermeld samen met de hoeveelheden van de gebruikte materialen. Adhv het matenplan kan de aannemer het plan correct uitzetten op het terrein.
  • Offerte-aanvraag
    In deze fase worden de plannen en de meetstaten besproken met de aannemers om tot een optimale uitvoering te komen. A.d.h.v. de uitvoeringsplannen en de beschrijvende meetstaat wordt een vrijblijvende prijsofferte aangevraagd bij gespecialiseerde aannemer(s) en na overleg worden er, indien nodig, alternatieven aangeboden en prijzen vergeleken zodat er steeds rekening wordt gehouden met uw budget en mogelijkheden.

Projectcoördinatie

Studio Soetkin coördineert de uitvoering van het project. Volgens de grootte en moeilijkheidsgraad van het project worden op geregelde tijdstippen werfbezoeken ingepland. Hierbij krijgt u een totaalpakket met 1 coördinator als centraal aanspreekpunt. 

 wijze