publicaties

In de toekomst spelen steden een steeds grotere rol. Meer en meer mensen zullen in de stad wonen en daarom moet de schaarse ruimte op een slimme, duurzame manier worden gebruikt. De stad moet immers leefbaar en aangenaam blijven voor kinderen en jongeren die erin opgroeien. Dit kunnen we bereiken door groene ruimte en speelruimte beter en meer te integreren in de stad.

groene steden, gezonde steden

Een groene omgeving draagt voor een belangrijk deel bij aan de kwaliteit van het leven. Mensen voelen zich prettiger en gelukkiger in een groene omgeving. Ze zijn ook actief aanwezig in de samenleving en de publieke ruimte en maken graag gebruik van de verschillende ruimtes in hun leefomgeving. Daarom is het belangrijk dat deze ruimtes aangepast zijn aan de noden en behoeften van kinderen, jongeren en volwassenen.

Groen zorgt voor een gezonde, aangename en leefbare omgeving. In de stad, waar de plaats beperkt is, kunnen we nieuwe natuur op anders vergeten plaatsen creëren door het begroenen of bebossen van braakliggende stukken grond of door groendaken, daktuinen en gevelgroen. Dit zorgt zowel voor een grotere biodiversiteit, als voor het zuiveren van de lucht, een gespreide waterafvoer en een mooier uitzicht.

Daarnaast passen ook stadslandbouw en volkstuinen in een duurzame, ecologische leefwijze en zorgen ze voor het multifunctioneel invullen van de openbare ruimte. Hierbij zorgen lokale producten en lokale producenten voor een lagere milieu impact door kleinere transportafstanden.

Openbare ruimtes inrichten met kleine stadslandbouw initiatieven brengt mensen van verschillende nationaliteiten bij elkaar en versterkt op deze manier de sociale cohesie. Het is belangrijk om de mensen hiervoor te sensibiliseren en te motiveren.

Al deze aspecten creëren toegankelijkere en meer leefbare steden en zorgen ervoor dat kinderen kunnen opgroeien in een groene omgeving. Het leert hen bewust omgaan met de natuur en bovendien wordt hun groei en ontwikkeling op een positieve manier gestimuleerd. Daarnaast prikkelt de natuur de fantasie en zintuigen en bevordert dit de creativiteit van het kind. Het vormt dus een ideale speel- en leeromgeving.