groendaken

Groendaken – types

Meestal wordt er gesproken over intensieve en extensieve groendaken. Belangrijk om te weten is dat tussen deze 2 uitersten een waaier aan tussenvormen ligt die een geleidelijke overgang vormen van intensieve naar extensieve groendaken. Een groendak is zowel mogelijk op een vlak dak (1-3°) als op een dak met helling tot 15°. Bij steilere hellingen is het aangewezen extra maatregelen te nemen, zoals erosiebescherming en een bijkomend systeem dat afschuiven van de substraatlaag voorkomt.

• Extensieve groendaken
De beplanting bestaat vooral uit mossen en vetplanten. Door de geringe opbouwhoogte is de belasting van deze daken beperkt en zijn ze toepasbaar bij bestaande gebouwen. Bovendien vragen ze weinig onderhoud.

• Licht intensieve groendaken
De beplanting bestaat voornamelijk uit grassen en kruiden. Afhankelijk van het gewicht hebben deze groendaken een aangepaste draagconstructie nodig.

• Intensieve groendaken
Deze groendaken zijn te vergelijken met gewone tuinen, zowel van uitzicht, gebruik, als van onderhoud. De begroeiing bestaat uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Een dergelijk groendak zorgt voor een grote belasting en vergt een aangepaste, versterkte dakconstructie. Deze daken hebben een aanzienlijke opbouwhoogte.


Voor- en nadelen

•  Voordelen
° verhoogt levensduur van uw dakbedekking                               
° isolerende eigenschappen
° vertraagde waterdoorloop
° brengt biodiversiteit
° opname van fijn stof
° verkoelend effect op omgeving
° esthetische meerwaarde
° subsidies mogelijk

• Nadelen
° hogere kostprijs op korte termijn