gevelgroen

Systemen voor gevelgroen

• Gevelgroen – grondgebonden systemen
Bij grondgebonden systemen wortelen de planten in volle grond. Sommige klimplanten kunnen zelfstandig tegen een wand omhoog groeien, andere moeten geleid worden langs een constructie. Deze geleidingsstructuur kan bestaan uit houten hekwerk, staalrasters of staaldraden. De laatste variant is iets duurder maar esthetischer.

• Gevelgroen – niet-grondgebonden systemen
De beplanting groeit in een alternatief groeimedium boven de grond. Bij dergelijke systemen is er altijd een automatisch gestuurde irrigatie aanwezig. Afhankelijk van de situatie kan met toepassing van het juiste systeem een stenen muur of betonnen gevel veranderen in een levende groene wand.


Voor- en nadelen

• Voordelen
° klimaatverbetering (afkoelend)
° bescherming gevel tegen UV en regen fijnstofzuivering
° thermische en geluidsisolatie
° meer groen en fauna in de stad
° aangenamere leefomgeving
° verfraaiing stadsbeeld
° verticaal interieurgroen verbetert binnenklimaat
° subsidies in sommige steden en gemeenten

• Nadelen
° hoge kostprijs van niet- grondgebonden systemen
° onderhoudskost ligt hoger


Discussiepunten

° mogelijks ongewenste dieren, dit blijkt echter in de praktijk minder sterk
dan mensen vrezen.